Vyskúšajte 2 zaručené tipy ako udržiavať žumpy a septiky

Väčšina zákazníkov, ktorí majú na chate, chalupe alebo v rodinnom dome žumpu či septik sa stretáva s problémami ako sú napríklad zápach, a čím ďalej častejšie vyvážanie obsahu žumpy.
Je to dôsledkom odpadom z WC, ale i odpadom z kuchyne, ako ju zbytky jedál, usadeniny z kávy a tuky, ktoré sú pri umývaní riadu spláchnuté. Tieto odpady sa postupne ukladajú v nádrži a tvoria hmotu na dne alebo pevnú vrstvu na povrchu žumpy / septiku a je veľmi problematické tento materiál z nádrži odstrániť. Často sa stretávam s problémom, že usadenina je natoľko tuhá, že fekálne vozidlo odčerpá dve tretiny, niekedy iba len polovicu objemu septiku a so zbytkom si žiaľ neporadí. To má za následok nutnosť častejšieho vyvážania, tým pádom vyššie náklady a samozrejme nepríjemný zápach, ktorý vzniká zahnívaním a oxidáciou organickej hmoty v septiku či žumpe. Tieto plyny, ktoré vznikajú v septiku často „prebublávajú“ potrubím a sifónom až do obydlia a tu spôsobujú nepríjemný zápach. Najčastejšie sa problémy so zápachom prejavujú v teplých letných mesiacoch, alebo pri poklese tlaku vzduchu.
Baktérie a enzýmy, ktoré obsahuje prípravok BAKTOMA ZS zásadne urýchli proces rozkladu. Organický materiál rozloží na vodu a oxid uhličitý, kde oxid uhličitý samovoľne unikne do ovzdušia a voda sa dá odčerpať, prípadne použiť na polievanie.
V tom prípade, že máte pri žumpe či septiku prepad kde odteká prebytočná voda, odteká s touto vodou aj časť bakteriálnej kultúry. Preto v niektorých prípadoch doporučujeme aplikovať prípravok pravidelne po 14 dňoch.
Na čistenie odpadov odporúčame použiť prípravok BAKTOMA SO poprípade BAKTOMA KD. Tieto prípravky nijako neovplyvňujú a neznižujú účinnosť prípravku BAKTOMA ZS. Zásadnou chybou, je použiť na čistenie odpadov čistiace prípravky na báze chlóru alebo lúhu, tieto prípravky zlikvidujú bakteriálnu kultúru žumpy či septiku a nejakú dobu trvá, než sa táto bakteriálna kultúra natoľko potrebná pre správny chod žumpy alebo septiku obnoví.