Ako PTP Plus zatočí s usadeninami na dne rybníkov a nádrží

Pred niekoľkými rokmi sme začali testovať bioenzymatické prípravky určené pre rôzne použitia. V tomto príspevku popíšem skúsenosti s typom PTP PLUS. Prípravok je zmes presne určených kmeňov baktérií, enzýmov a nosiča, tvoreného obzvlášť veľmi jemným zeolitom. Vo forme dodávaných balení sú baktérie hybernované a ožívajú po styku s vodou (v tomto prípade je zaručené oživenie min. 99% jedincov.) V 1 mg sa nachádza zhruba 4,5 miliardy jednotlivých baktérií.
Primárne je prípravok určený na rozklad organických materiálov a usadenín (bahno) na dne rybníkov a nádrží. Výsledky testovaní boli veľmi pozitívne. Rozkladajúcimi aeróbnymi reakciami v bahne dochádza k úbytku organickej hmoty o zhruba 25 až 35 cm/rok. Preto sa zvyšuje schopnosť zadržať vodu vo vodných nádržiach. Pre predstavu, úbytok 30 cm bahna predstavuje na ploche 1 ha 3000 m vody naviac.
Pri testovaniach boli objavené ďalšie veľmi výhodné vlastnosti. Je to efekt zvýšenia obsahu rozpusteného kyslíka o min. 100%, ďalej schopnosť znižovať a stabilizovať objem celkového fosforu, znižovať významným spôsobom obsahy dusíkatých zlúčenín a v dôsledku toho zamedziť rozvoju cyanobaktérií (siníc).
Dôsledkom kombinácie pôsobiacich vplyvov je optimálna stabilita biologickej rovnováhy vrátane optimálnej priehľadnosti vodného stĺpca. Skúsenosti rybárov hovoria o zlepšenom zdravotnom stave rýb, že sú aktívnejšie a bojovnejšie.
V tomto krátkom popise vlastností PTP PLUS nie je možné popísať a vysvetliť všetky interakčné procesy, ktoré v prírodnej povrchovej vode vplyvom pôsobenia prípravku prebiehajú. V súčasnej dobe sú pripravené ďalšie výskumné projekty s cieľom komplexného objasnenia pôsobenia prípravku.