Štrbské Pleso opäť ožilo

Aj keď Štrbské Pleso patrí  k najnavštevovanejším jazerám na Slovensku, málokto sa zamyslí nad samotným vznikom jazera, zmenou kvality vody, s čím výrazne súvisí aj zmena flóry a fauny jazera.

 V 19. stor. bola priehľadnosť vody okolo 10m. Postupne však s prichádzajúcim turizmom začala kvalita vody výrazne klesať. Ovplyvnilo ju množstvo odpadu, ktoré sa za roky dostalo na dno plesa a tam sa hromadilo, ale aj rodiny s deťmi, ktoré sa rozhodli kŕmiť ryby a vodné vtáctvo množstvom pečiva, ktoré jazero nemalo šancu spracovať.

 Počas akcie „Čisté vody“, ktorá sa koná každoročne, sa potápačom podarilo vytiahnuť už niekoľko ton odpadu, čo značilo veľké znečistenie. Postupom rokov klesala priehľadnosť a voda začala nepríjemne zapáchať. V roku 2008 dosahovala priehľadnosť hodnoty okolo 3-5m, čo bola obrovská zmena za pomerne krátky čas. Ešte pred takmer 100 rokmi bol do Štrbského Plesa nasadený veľmi vzácny druh ryby, síh maréna. Postupom rokov bolo toto jediné miesto, kde sa vyskytoval tento druh vo svojej pôvodnej nekríženej forme. Avšak zhoršujúce podmienky vody v priebehu rokov zhoršovali aj podmienky pre život tejto ryby. Postupom rokov dochádzalo k úhynu tohto vzácneho druhu a pravdepodobne by sme v súčastnosti v Štrbskom Plese už síha marénu hľadali márne. Najhorší stav bol zaznamenaný na jar v roku 2013 po roztopení ľadu, viditeľnosť bola len do hĺbky 0,5m, voda bola zelená a mútna, do leta sa nevyčírila.

 Všetky tieto faktory bili na poplach. Bolo potrebné nejako začať túto situáciu riešiť. Preto sa správcovia TANAPu snažili nájsť možné spôsoby zlepšenia kvality vody jazera. Správa o zhoršení vody obletela mnoho médií. S možnosťou čistenia vody prišla firma BAKTOMA s.r.o., ktorá navrhla revitalizáciu pomocou bioenzymatickej zmesi PTP Plus. Prípravok PTP Plus je zmes veľmi čistých nepatogénnych kmeňov baktérií, ktoré sa vyskytujú bežne v prírode v pôde. V 1kg prípravku je viac ako 4000 miliárd baktérií, sú skupiny 1, čo znamená, že neškodia ani vodnému rastlinstvu, ani živočíšstvu, vrátane človeka.  Hlavný význam prípravku spočíva v schopnosti znížiť organické usadeniny a kal na dne a vo vodnom stĺpci, taktiež dochádza k výraznému zníženiu a postupnému odstráneniu siníc a rias vo vode, taktiež dochádza k zníženiu chlorofylu A, fosforu a mnohým ďalším. Jednoduchšie povedané, výrazne zvyšuje kvalitu vody, množstvo kyslíka a priehľadnosť.

 Keďže presne tieto faktory bolo potrebné zlepšiť a bolo overené, že prípravok naozaj funguje, keďže pomohol už na mnohých ďalších jazerách, rozhodli sa aplikovať prípravok do vody Štrbského Plesa. Prípravok sa aplikuje veľmi jednoducho, stačí malý gumený čln a prípravok sypať do vody. Po dvoch rokoch aplikácie a všetkých vykonaných meraniach boli výsledky jednoznačné. Prípravok naozaj výrazne pomohol vode , čo bolo viditeľné už aj bez meraní na prvý pohľad. Priehľadnosť z pôvodných 0,5m dosiahla 7m, čo si všimli už aj turisti, ktorých zaujímalo ako je takéto niečo vôbec možné. Zlepšenie potvrdili aj potápači, ktorým sa zvýšila viditeľnosť a tak nemali problémy s potápaním sa aj vo väčších hĺbkach.  Avšak merania zlepšenie stavu len potvrdili.

 Došlo k výraznému poklesu chlorofylu A, fosforu a zvýšeniu množstva rozpusteného kyslíka vo vode. Jedno je však jasné. Štrbské Pleso je opäť perlou Slovenska a jeho krištáľovo čistá voda láka stále viac a viac turistov. Veď koho by nezaujímalo vidieť do 7m hĺbky pri člnkovaní sa na najznámejšom Slovenskom plese? Každý sa rád pozrie na ryby, celkový vodný život a obrovské skaly, ktoré tu sú už od čias topenia ľadovca v hĺbke niekoľkých metrov. Všetkých veľmi táto zmena teší a uvidíme ako sa to bude naďalej vyvíjať.

 PTP PLUS