Známe neznáme jazero – Štrbské pleso v súčastnosti

V predchádzajúcom článku sme vás oboznámili o zmenách správania ostrieža v Štrbskom Plese počas rokov odstraňovania jeho ikier z vody, o neúspešných pokusoch vytvoriť pre síha náhradný chov mimo Štrbského Plesa a o stave vody v plese po roku 2013, kedy bola vola zelená a mútna, čo bolo spôsobené premnožením mikroskopickej  zelenej riasy z rodu Desmidie-Cosmarium Sphagnicolum. Dôležité je však ako vyzerá Štrbské Pleso dnes a čo mu dopomohlo k súčasnému stavu.

Štrbské Pleso je sekundárnym horským jazerom morénového typu v pásme 1000-1500m nad morom. Nachádza sa v V. stupni ochrany prírody. Je o rozlohe 19ha s najhlbšími miestami okolo 22m. Keďže patrí k najznámejším a najnavštevovanejším jazerám na Slovensku, je veľmi silno zaťažené turizmom. V posledných rokoch došlo k intenzívnej stavebnej činnosti na južnej moréne, taktiež je plánovaná ďalšia výstavba v oblasti zjazdových tratí pod Soliskom. Po brehu Štrbského Plesa vedie turistický chodník a okolie je väčšinou silno zelesnené.  Jazero obývajú podľa dostupných informácií iba 4 druhy rýb, síh maréna (extrémne ohrozený druh), šťuka severná, ostriež zelenkastý a plotica červená.

Správa o zhoršení kvality vody v roku 2013 rýchlo obletela média. Voda sa do leta nevyčírila, zostala zelená, zapáchala po rybách, dohľadnosť bola 0,5m, a preto sa správcovia TANAPu obávali zhoršujúcich podmienok pre síha marénu v Štrbskom Plese a jeho vyhynutia. Podľa dostupných informácií sa stav vody v jazere viditeľne zhoršoval posledné 3-4 roky. Stanoviská odborníkov boli skeptické a väčšina predpovedala zhoršovanie stavu jazera. Existovalo však niekoľko riešení, od chémie až po biologické riešenia. Preto organizácia Lesy TANAP súhlasila so sledovaním vody pánom RNDr. Ing. Karlom Volfom, pánom J. Tomáškom a Š. Barátom zo spoločnosti Baktoma spol. s.r.o. Navrhli uzdravenie jazera použitím bioenzymatickej zmesi PTP Plus. Konštatovali, že ak bude zásah úspešný, mohol by priniesť zlepšenie farby, priehľadnosti a ovplyvniť stav biologickej rovnováhy požadovaným smerom a jazero vrátiť do stavu pred rokom 2013, najlepšie do stavu na prelome tisícročia. Prípravok PTP Plus je zmes pôdnych baktérií, ktoré nie sú žiadnym spôsobom modifikované a sú skupiny 1, čo znamená, že neškodia rastlinstvu, živočíšstvu ani človeku. Hlavný význam prípravku spočíva v schopnosti znížiť organické usadeniny a kal na dne a vo vodnom stĺpci, taktiež dochádza k výraznému zníženiu a postupnému odstráneniu siníc a rias vo vode, k zníženiu chlorofylu A, fosforu a mnohým ďalším. Jednoduchšie povedané, výrazne zvyšuje kvalitu vody, množstvo kyslíka a priehľadnosť. Keďže presne tieto faktory bolo potrebné zlepšiť a bolo overené, že prípravok naozaj funguje, vzhľadom na výsledky z mnohých ďalších jazier, kde bol prípravok aplikovaný,  rozhodli sa aplikovať prípravok do vody Štrbského Plesa. Aplikácia prebiehala veľmi jednoducho, keďže stačí malý čln a prípravok sypať do vody.

Po dvoch rokoch aplikácie a všetkých vykonaných meraniach boli výsledky jednoznačné. Prípravok naozaj výrazne pomohol vode , čo bolo viditeľné už aj bez meraní na prvý pohľad. Priehľadnosť z pôvodných 0,5m dosiahla 7m, čo si všimli už aj turisti, ktorých zaujímalo ako je takéto niečo vôbec možné. Taktiež zlepšenie potvrdili aj potápači, ktorým sa zvýšila viditeľnosť a tak nemali problémy s potápaním sa aj vo väčších hĺbkach.  Avšak merania zlepšenie stavu len potvrdili. Došlo k výraznému poklesu chlorofylu A, fosforu a zvýšeniu množstva rozpusteného kyslíka vo vode. Jedno je však jasné. Štrbské Pleso je opäť perlou Slovenska a jeho krištáľovo čistá voda láka stále viac a viac turistov. Veď koho by nezaujímalo vidieť do 7m hĺbky pri člnkovaní sa na najznámejšom slovenskom plese? Každý sa rád pozrie na ryby, celkový vodný život a obrovské skaly, ktoré tu sú už od čias topenia ľadovca v hĺbke niekoľkých metrov. Všetkých veľmi táto zmena teší a uvidíme ako sa to bude naďalej vyvíjať. Je dôležité aby sme sa zaujímali o stav a kvalitu vody v jazerách. Plesá, jazerá a  priehrady tu boli dávno pred nami, preto sa snažme starať sa o ne tak, aby tu zostali aj po nás pre ďalšie generácie v čo najlepšom stave.