Ako udržiavať čistú vodu v jazierku

Ako najefektívnejšie, najľahšie a najekologickejšie udržať záhradné jazierko s priezračnou vodou, rybami, rastlinami a bezpečným kúpaním? Je potrebné dodržiavať niekoľko základných zásad a záhradné jazierko bude okrasou Vašej záhrady.

Každé jazierko musí mať pH v rozsahu 7 – 8,5 - zmerať ho môžete orientačne napr. PH papierikom. Pokiaľ Vaše jazierko nebude mať pH v tomto rozsahu, nikdy nedocielite našimi prípravky biologickej rovnováhy vo Vašom jazierku a nikdy ho nebudete mať čisté a priezračné! Pri pH 7 – 8,5 dochádza k vytvoreniu biologickej rovnováhy vody, to je stav, keď je voda schopná sama seba čistiť (aspoň čiastočne). Bohužiaľ v dnešnej dobe, keď je znečistenie oveľa väčšie než predtým (fosfáty, dusitany a dusičnany z polí, prach a peľ z ovzdušia, kyslé dažde, opadané lístie, apod.), už vodné plochy nie sú schopné sa samovoľne čistiť, preto je nutné dodávať do jazierka baktérie na rozklad organického odpadu. Tieto baktérie, ktoré našim zákazníkom úspešne dodávame, zvyšujú počet baktérií vo Vašom jazierku a tým výrazne zvyšujú bakteriálnu silu Vášho jazierka, ktorá sa ľahko vysporiada aj so zvýšeným príbytkom organického odpadu a rozloží ho. 

Znečisťujúce faktory, na ktoré si treba dať pozor - je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a čistotu vody v záhradnom jazierku.

  • objem vody a rozloha záhradného jazierka - čím je plocha jazierka a hĺbka väčšia, tým je jazierko stálejšie a ľahšie udržiavateľné
  • počet rýb v záhradnom jazierku - maximálne zarybnenie je 1 Kg ryby na 1 m3 jazierka. Pri vyššom zarybnení sa vaše jazierko nestíha samovoľne čistiť a začne vám pribúdať organický odpad (bahno) na dne jazierka
  • druhy a kŕmenie rýb - ryby kŕmte len veľmi málo, takmer vždy sú schopné si potravu nájsť v jazierku sami. Prekrmovaním začne voda zahnívať.
  • Množstvo a druh vodných rastlín - vodné rastliny sa podieľajú na čistenie vody koreňovým systémom. Prach, peľ, opadané lístie, apod. Jedny z najväčších znečisťovateľov vody. 
(Ne) Samočistiaca schopnosť jazierka

Záhradné jazierko a všeobecne všetky malé vodné plochy trpia neschopnosťou samočistenia. Avšak i veľké vodné plochy môžu o svoju samočistiacu schopnosť prísť. Náš prostriedok PTP PLUS aj BAKTOMA JAZIERKA – RYBNÍČKY dodávame aj na veľké rybníky, kde sa uplatňujú najmä v silne zarybněných rybníkoch s takmer nulovou priehľadnosťou a veľkým množstvom bahna. 

Okysličenie vody v jazierku

V sparných mesiacoch môže byť problém s okysličením vody. Dobré okysličenie vody možno zabezpečiť priebežným dávkovaním BAKTOMA JAZIERKA – RYBNÍČKY alebo PTP PLUS, pri ich používaní garantuje min. 5 mg / l kyslíka rozpusteného vo vode! Okysličeniu pomáhajú aj doplnkové rastliny, ktoré vracajú do vody kyslík a vstrebávajú oxid uhličitý, ktorý vydychujú ryby. Rastliny najlepšie prosperujú od mája do júla, kedy sú schopné fungovať a ostatným obdobia sa rastliny stávajú väčším znečisťovateľom, ako sú ryby.

Odparovanie vody z jazierka

V horúcom počasí je potrebné sledovať úbytok vody jej odparovaním. Pri poklese hladiny je dôležité priebežne doplňovať jazierko záhradnou hadicou. Priebežne, pretože nová voda potrebuje čas, aby sa prispôsobila vode jazierku. Je lepšie vodu doplňovať aj niekoľkokrát po malých dávkach, než nechať hladinu dlho klesať a potom doplniť veľké množstvo vody naraz. Živým organizmom to spôsobí menej problémov. Priame slnečné svetlo urýchľuje tiež rýchle starnutie fólia, ktorá sa odkryje vďaka náhlemu zníženiu hladiny, takže skrehne, stvrdne a potom popraská a začne presakovať voda.

Druhy rias s ktorými sa môžete stretnúť v jazierku

V jazierku sa môžeme stretnúť prevažne s dvoma druhmi rias. Prvým zástupcom sú jednobunkové riasy. Tieto riasy sa živia organickými zvyškami vo vode, tzn. neskrmené zvyšky jedla pre ryby, rybie výkaly, odumreté rastliny, spadnuté lístie, peľ a prach. Všetky spomenuté prípady spôsobujú zvyšujúce sa organické znečistenie Vášho jazierka a ukladajú sa na dno vo forme organického bahna. Čím väčšie organické znečistenie Vaše jazierko bude mať, tým rýchlejšie sa bude tvoriť jednobunková riasa a jazierko bude „zelené“. Jediný spôsob, ako sa jednobunkovej riasy zbaviť, je zbaviť sa organického znečistenia Vášho jazierka, ktorým sa jednobunkové riasy živia. To možno dosiahnuť pridaním baktérií do Vášho jazierka, prípravkom PTP PLUS, alebo BAKTOMA JAZIERKA – RYBNÍČKY. Ďalším zástupcom sú riasy vláknité. Vláknité riasy prerastajú z dna až na hladinu. Na hladine tvorí tzv. zelené chuchvalce. Vyskytujú sa prevažne v čistej vode, pretože pre svoj rast potrebujú slnečný svit. Tieto riasy dokážu žiť aj vo vode, kde nie je žiadne organické znečistenie a preto sa veľmi ťažko odstraňujú. Odporúčame ich odstrániť, ak to ide, mechanicky (napr. hrabľami).

Kúpanie v jazierku

Pokiaľ Vaše záhradné jazierko slúži pre kúpanie, môžete bez problémov použiť naše prípravky PTP PLUS aj BAKTOMA JAZIERKA – RYBNÍČKY. Sú to úplne ekologicky nezávadné prostriedky. Prípravky nemožno predávkovať – baktérie obsiahnuté v prípravkoch sú úplne neškodné pre rastliny, ryby i človeka.

Používaním bakteriálnych prostriedkov spoločne s ďalšími podpornými opatreniami je najlepšia, najefektívnejšia a najekologickejšia cesta ako udržať čisté a priezračné záhradné jazierko.

 

Baktérie do jazierka >>> TU <<<