Tajomstvo zelených a zdravých záhrad: 5 tipov prečo zavlažovať dažďovou vodou

Zbieranie dažďovej vody má množstvo výhod a významných prínosov, ktoré môžu ovplyvniť nielen vašu domácnosť, ale aj životné prostredie vo vašom okolí. Celkovo je zbieranie dažďovej vody výhodným spôsobom, ako efektívne využívať prírodné zdroje a prispievať k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Prinášame vám niekoľko prínosov zavlažovania dažďovou vodou:

  1. Čistejšia a zdravšia voda pre rastliny - dažďová voda je prirodzene čistá a neobsahuje chemické látky, ktoré môžu byť prítomné v pitnej vode alebo vody z vodovodu. To znamená, že rastliny dostávajú čistú a zdravú vodu, ktorá podporuje ich rast a vývoj;

  2. Lepšia absorpcia živín - je mäkšia ako voda z vodovodu, čo znamená, že je menej náchylná na tvorbu vápenných usadenín vo pôde a na rastlinách. To umožňuje rastlinám efektívnejšie absorbovať živiny z pôdy a využívať ich pre svoj rast;

  3. Podpora mikrobiálnej aktivity v pôde - dažďová voda obsahuje mikroorganizmy a mikrobiálne látky, ktoré môžu podporiť rast a aktivitu prospešných baktérií a mikroorganizmov v pôde. Tento mikrobiálny ekosystém môže pomôcť rozkladu organického materiálu, uvoľňovaniu živín a zlepšeniu štruktúry pôdy;

  4. Zmiernenie stresu rastlín v suchých obdobiach - počas suchých období môže byť dažďová voda dôležitým zdrojom vlhkosti pre rastliny, ktoré môžu trpieť nedostatkom vody. Zavlažovanie dažďovou vodou môže pomôcť minimalizovať stres rastlín a udržať ich zdravé a vitálne aj počas suchých období;

  5. Ekonomické výhody a udržateľnosť - používanie dažďovej vody na zavlažovanie záhrady môže pomôcť minimalizovať náklady spojené s používaním pitnej vody alebo vody z vodovodu. Tým sa znižuje tlak na miestne vodné zdroje a prispieva sa k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu využívaniu vodných zdrojov.

Dávajte si však pozor na to, že voda, ktorá stečie zo strechy, môže pri svojej ceste nazbierať rôzne nečistoty ako peľ, lístie a rôzne mikroorganizmy. Ak sa voda nejaký čas nepoužíva a stojí, tieto nečistoty sa začnú rozkladať a hniť. Tým pádom vo vode klesá hladina kyslíka, voda začne zapáchať a môže sa stať nepoužiteľnou. Ak uvažujete, že začnete zachytávať dažďovú vodu aj vy, alebo ste sa už stretli s týmto problémom, môže vás to potrápiť, alebo dokonca odradiť od jej zberu.

My vám však prinášame spoľahlivý spôsob ako tomuto predísť s baktériami Baktoma.

Baktérie pre nádrže s dažďovou vodou - Baktoma NV 0,5kg

Baktoma nadrze na vodu