Ako naštartovať jazierko po zime

Prichádza ten čas po zime, kedy slnečné lúče roztopia posledné zvyšky ľadu a prebúdzajú prírodu k životu. S tým sa spája aj údržba jazierka, ktoré chceme po zime naštartovať, aby sa ukázalo v svojej plnej kráse. Prinášame vám pár tipov, ako naštartovať jazierko po zime.

Dizajn bez názvu (8) (1) (1) (1)

Vyčistenie jazierka

Aj napriek tomu, že voda v jazierku na povrchu zamrzne, v jazierku však nezamrzne všetko. Ryby neustále počas celej zimy produkujú odpad. Navyše vaše jazierko znečisťujú aj organické materiály ako lístie, ktoré sa neustále rozkladá, pričom aj vietor prináša do jazierka veľa nečistôt. Z toho dôvodu je potrebné na jar jazierko dôkladne vyčistiť a zbaviť zbytkov organických nečistôt aj z jeho dna. Odstrániť bahno sa dá použitím jazierkového vysávača, oveľa jednoduchšie je však aplikovať bioenzymatický prípravok, ktorý výrazne znižuje množstvo organických usadenín na dne, zakalenie dna i vodného stĺpca. Takýmto prípravkom je napríklad Baktoma JR – baktérie do jazierok a rybníčkov, alebo prípravok PTP Plus.

Výmena vody

K čisteniu jazierka patrí aj výmena vody. Pri výmene vody je dôležité vedieť, že nie je dobré vymeniť všetku vodu, ale max 50 % objemu vody. Toto množstvo treba následne doplniť zhruba rovnakým množstvom vody rovnakej teploty, ako je voda v jazierku. Taktiež je nutné, aby voda neobsahovala chlór ani žiadne ťažké kovy. A prečo nie je dobré vymieňať všetku vodu v jazierku? Ak by sme vymenili priveľké množstvo vody mohlo by dôjsť k narušeniu rovnováhy a biologických procesov už v zabehnutom ekosystéme jazierka.

Vodné rastliny

Pri rastlinách, ktoré zimovali v jazierku (trávy, pálky), musíme dať pozor na to, aby rastliny nezostali pod hladinou vody, kedy by mohlo dôjsť k ich odhnitiu. Preto rastliny zrežeme tesne nad vodnou hladinou. V prípade lekien skontrolujeme, či na ne niečo nespadlo, čo by im bránilo alebo škodilo. Ak sme mali rastliny, ktoré prezimovali vo vnútri, môžeme ich dať späť do jazierka. Treba však myslieť na prízemné mrazy, ktoré sa stále môžu vyskytnúť.

Ryby

Čo sa týka rýb, pre ne je ťažšie adaptovať sa hlavne na skorú jar, keďže je ich organizmus po zime oslabený. Ryby sú v tomto období náchylnejšie na rôzne ochorenia. Pri rybách predstavujú nebezpečenstvo najmä parazitujúce živočíchy, baktérie a vírusy. Nepríjemné sú pre ryby aj jarné virémie. Preto je potrebné pomôcť rybám prípravkom, ktorý zlepšuje ich imunitu a pomáha im bojovať s chorobami a škodcami. Takýmto prípravkom, ktorý lieči ryby pri infekčných ochoreniach, zabraňuje výskytu jarných virémií, pôsobí ako prevencia pred napadnutím patogénmy a podporuje správny tráviaci cyklus rýb je prípravok LBA Plus- laktobaktérie do jazierok. Prípravok je dobré používať počas celého roka, nakoľko pomáha rybám zabezpečiť správnu životosprávu, zvyšuje ich obranyschopnosť, a taktiež potlačuje výskyt metabolických porúch.

Kŕmenie rýb

Čo sa týka kŕmenia rýb, je dobré začať ryby kŕmiť v malých množstvách až v čase, kedy voda dosiahne teploty 10-12°C, kedy sa rybám postupne naštartuje metabolizmus. Taktiež je dobré nechať ryby v kľude a zbytočne ich nestresovať aktivitami, ako napríklad chytaním ich do podberáka.

Spustenie filtrácie

Keďže bolo potrebné filtráciu pred zimou vyčistiť a uskladniť mimo chladu, uistíme sa, že už nehrozia žiadne prízemné mrazy. Po dôkladnom vyčistení môžeme filtráciu a aj ostatné technológie nainštalovať späť do jazierka. Je dôležité skontrolovať všetky tesnenia a hadice, aby nedošlo k zbytočným stratám vody.

Ak sme vykonali všetky vopred spomenuté kroky, musíme sa uistiť, že sa jazierko naštartuje po zime tým správnym smerom. Preto je dobré jazierku dopomôcť využitím bakteriálnych prípravkov. Takým prípravkom je aj Baktoma JS – Štartovacie baktérie do jazierka. Tento prípravok naštartuje prírodné procesy po zime, zlikviduje organické usadeniny a kal na dne a aj vo vodnom stĺpci, odstráni riasy, sinice a fosfor, spriechodní filtre a zvýši množstvo rozpusteného kyslíka vo vode, čo v kombinácii s laktobaktériami vytvorí vhodné a ideálne podmienky pre ryby a zvýši ich aktivitu, a aj odolnosť voči chorobám.

Najdôležitejším krokom pri naštartovaní jazierka po zime je byť trpezlivým. Všetky vodné organizmy (ryby, rastliny, mikroorganizmy) potrebujú určitý čas, kým dosiahnu vzájomnú synchróniu.


Baktoma JS - Bakterie pre zazimovanie jazireka