O nás

Spoločnosť Baktoma Slovakia s.r.o.
bola založená v roku 2015 na základe šesťročnej skúsenosti s výrobou a predajom bakteriálne enzymatických zmesí v Slovenskej republike pre rozklad všetkých organických odpadov.
V súčasnej dobe sú prípravky dodávané nielen na trh v ČR, ale aj do Nemecka, Rakúska, Maďarska a Poľska a do Slovenskej republiky.
Hlavné zameranie spoločnosti Baktoma Slovakia s. r.o. je predaj bakteriálne enzymatických zmesí pre nasledujúce použitie:
  •  poľnohospodárstvo
homogenizácia hnojovice, riešenia hlbokých podstielok, zníženie zápachu, znižovanie emisií amoniaku (IPPC), splňuje BAT techniky, zabraňovanie tvorbe peny a usadzovania organických látok v žumpách či kanáloch, znižovanie chorôb zvíerat, odstránenie miešaniu hnojovice a následne ľahšieho čerpania apod.
  •  BPS
optimalizácia výkonu bioplynových staníc za účelom zvýšenia produkcie bioplynu alebo zníženie množstva vstupných surovín (predovšetkým kukuričná siláž) pri zachovaní rovnakého výkonu
  •  dezinfekcia
elektrochemický aktívny roztok pre kompletnú dezinfekciu všetkých plôch a materiálov vrátane pitnej vody
  •  výrobná sféra
zníženie meraných hodnôt v odpadových vodách, likvidácia pevných a rozpustených organických látok (odstránenie usadenín zo septikov a žúmp, spriechodnenie odpadových systémov), výrazné zníženie zápachu apod.
  •  ČOV
ideálne pre predčištenie odpadových vôd ústiacich do ČOV, likvidácií zápachu, zníženie množstva produkovaného kalu, lepšie vyhnívanie a odvodňovanie kalu, zvýšenie účinnosti ČOV.
  •  jazerá a rybníky
nastolenie biologickej rovnováhy (voda je čistá a priezračná), dochádza k výraznému poklesu najmä fosforu a k prudkému nárastu kyslíka vo vode.
  •  rozklad tukov
odstránenie tukových usadenín v lapačoch, sifónoch, odpadových potrubiach a žumpa; účinnosť pri veľmi nízkom pH, minimalizácia zápachu apod.
 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.