ČOV

Správna starostlivosť o ČOV je základom efektívneho a bezpečného fungovania pre ľudí a životné prostredie. Čistička odpadových vôd vyžaduje údržbu v závislosti od ročného obdobia, ako napríklad odstraňovanie nečistôt a usadenín, kontrola čerpadiel a filtrov, pridávanie biologických kultúr, dopĺňanie vody a prevencia zápachu. Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa starať o svoju čističku odpadových vôd.

Baktérie ako kľúč k udržateľnému odpadovému hospodárstvu

Ekologické baktérie sú tichými hrdinami v boji za čistejšie vody v našich domovoch. Baktérie určené ...